Indskoling 2021

 Vi har haft indskoling for 17 nye elever, som var meget spændte på at begynde i skolen. Elever med familier blev modtaget fra overgang fra børnehave til skole med en flagalle og glad velkomst.

Eleverne kom sammen med deres familier den første skoledag til en festlig sammenkomst - og havde deres første undervisningstime.

Hver elev fik en skoleven fra de ældste klasser til at hjælpe dem godt på vej i skolehverdagen. 

I år har vi 17 nye elever i indskolingen, og deres klasselærere er Kea og Lisa.