Samarbejdsrådet

Samarbejdsrådet er en vigtig del af skolens hverdag. SR drøfter og fastsætter principper for skolens virke.

Sparegris

Samarbejdsrådet ved Hanved Danske Skole består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og skoleinspektøren som sekretær.

Sparegrisen er forældrekassens, som går til formål til glæde for børnene. Pengegaver kan indbetales via Union Bank. Ved beløb over 20 € kan man få en "Spendenbescheinigung" ved at kontakte kasseren for SR.

Alle skolens forældre og personale er velkomne til at komme som tilhørere til samarbejdsrådsmøder. Dagsorden og referat fra SR-møder ligger på hjemmesiden.

Samarbejdsrådet består af

Forældrerepræsentanter                               

Heidi Lorenzen (formand)             

Thomas Weinschenk (næstformand)

Bjørn Höller ( kasserer)      

Tanja Miske

Melanie Madsen

Stefanie Höller

 

 

 

Medarbejderrepræsentanter

Laura Schwendke, lærer

Kea Ahrendt Küchenthal, lærer

 

Sekretær

Skoleinspektør Michael Noack

 

Skolekredsens repræsentant i Fællesrådet

Søren Johannsen 

Thomas Weinschenk