Aflysning af undervisning og daginstitutionslukning pga. vejrvarsler

Når der ikke er undervisning i de offentlige tyske skoler i Slesvig-Holsten pga. vejrvarsler, gælder det også for de danske skoler i det pågældende område.

Lige som de tyske skoler er mindretallets skoler forpligtede til at sørge for en pasningsordning på skolen.

Undervisningsministeriets gratis hotline med informationer om aflysninger i sammenhæng med vejrvarsler kan kontaktes døgnet rundt via 0800 1827271