A - B - C - D - E

Adresselister. Adresseændringer. Bøger. Bus. Cykler.

Busblaa

Adresselister

Adresselister udleveres i de enkelte klasser ved skoleårets start.

Adresseændringer  

Vi vil gerne kunne komme i kontakt med forældre både i og uden for skoletiden. Ændring af hjemmets telefonnr, mobilnr, mailadresse, navneforandring, flytning indenfor skoledistriktet eller andre ændringer af datamæssig art bedes derfor meddelt skolens kontor, så snart de foreligger. For at skolen hurtigt kan komme i forbindelse med forældre, er det nødvendigt, at vores kartotek altid er opdateret.

Bøger

Elever får udleveret bøger til låns og har selv ansvar for lånte bøger. Taskebøger er fra skolens samling, og lånet registreres på skolebiblioteket som taskebog, og disse bedes bundet ind. Bøger fra Centeret for Undervisningsmidler i Sydslesvig er kortere lån, og hver elev kan notere, hvilket nr eksemplaret har; det står på indersiden af omslaget. Disse bøger behøver ikke blive bundet ind. Hver elev har en skuffe i klassen til bøger, der ikke behøver blive fragtet i skoletasken til dagligt. Hvis en bog ikke afleveres eller ødelægges, skal materialet erstattes.

Bus

Elever i 1. - 4. klasse, hvis skolevej er længere end 2 km og elever i 5.-6. klasse, hvis skolevej er længere end 4 km, kan benytte bussen. Buskort udleveres på kontoret, når der er afleveret et billede og betalt. Vær opmærksom på særlige køreplaner, når den tyske naboskole har fri. Glemmes ting i bussen, kan man henvende sig til busfirmaet, Hansen Borg.

Cykling

Forældre gennemgår skolevejen med barnet og afgør, hvornår barnet selv er i stand til at kunne klare skolevejen på cykel. Skolen afholder cykelprøve i samarbejde med politiet og vores tyske naboskole for 4. klasse hvert år i maj/juni. Cykelprøven omfatter en teoretisk og en praktisk del, samt undersøgelse af cyklen.
Cykler parkeres på cykelparkeringspladsen ud for skolens indgang. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for parkerede cykler. Vi har indtil videre kun gode erfaringer med, at cyklerne for lov til at stå i fred i skoletiden.
Cyklerne skal være trafiksikre, og det er vigtigt, at lygterne altid virker, og børnene bruger cykelhjelm og meget gerne sikkerhedsvest.