F - G - H - I -J

Ferieplan. Ferierejser. Forsikring. Frikvarter. Frivillig musik. Fødselsdag. Glemte sager. Idræt. Indesko. Influenza A. Indbetaling.

DSC 0023 

Ferieplan

Se Skoleforeningens ferieplan på forsiden. Når vi går på sommerferie, slutter vi skoleåret med at synge feriesangen i fællesrummet og ønske hinanden god sommer. Alle forældre er meget velkomne til at deltage.

Ferierejser og elevudveksling

Sydslesvigske elever har mulighed for at deltage i ferierejser og/eller elevudveksling for at opleve livet i en famiile i Danmark eller deltage i lejre for børn og unge. Ferierejser og elevudveksling sker i samarbejde med Skoleforeningen og Grænseforeningen, henvend jer til skolens kontaktlærer for ferierejser og elevudveksling, Michael Noack, hvis der er interesse. 

Forsikringer

Skolens elever er forsikret i forbindelse med uheld, f.eks. i idræt. Skolens bygninger og inventar er ikke forsikret. Vi må derfor bede om, at forældrenes ansvarsforsikring dækker de skader, børnene kunne komme til at forvolde.

Frikvarter

Vi benytter os af at have naturen lige uden for døren og har meget god plads til forskellige aktiviteter i skolegården. Alle elever er ude i frikvarteret, hvilket sammenlagt giver 1 times frisk luft og aktivitet hver eneste dag. Fodboldspil foregår på boldbanen, lette boldspil på fliserne foran gavlen. Gårdvagten afgør, om elever kan være inde p gr af regn eller ekstremt vejr.

Frivillig musik

Frivillig musik er en ekstra time hver uge. Vi spiller på forskellige instrumenter, synger og kaster os ud i rytmikken. Så hvis du går i 1.-3. klasse og elsker sang og musik, så kom til frivillig musikundervisning, brug din stemme og giv den musikalsk gas sammen med andre. Undervisningen foregår i 6. time og koster 15 € pr. elev om året. 

Fødselsdag

Når der er en på skolen, der har fødselsdag, er Dannebrog hejst på skolens flagstang på selve dagen til ære for fødselsdagsbarnet. Vi bestræber på at hejse det hver gang, men skulle det af en eller anden grund smutte, er man mere end velkommen til at minde os om det.

Glemte sager

Forældre bedes opfordre deres børn til at huske at tage tøj m.m. med hjem. Der hænger mange jakker og andre glemte effekter på skolen. Glemte sager samles i kurven i vindfanget. Hver d. 1. i måneden tømmes kurven for ting, der har ligget mere end en måned og afleveres til genbrug.

Idræt

Idrætsundervisningen foregår i hallen ved siden af skolen eller udendørs i sommerhalvåret, når vejret er til det. Til undervisningen medbringes idrætstøj og indendørs eller udendørs sportssko alt efter årstiden og aktuelt vejr.
Efter undervisningen skal alle elever i bad. Husk håndklæde evt sæbe. Brug af deodorant kun i de ældste klasser. Hvis en elev ønsket fritaget for at deltage i idræt, skal der foreligge en skriftlig meddelelse fra hjemmet. For fritagelse i en længere periode kræves lægeattest.

Indesko

Alle elever bruger indesko i klasselokalet og i SFO. Der er skoreoler på gangen, og eleverne er dygtige til at huske at bruge dem, så gangarealet er frit og gulvene er rene.

Influenza A

er en meldepligtigt sygdom. Ved mistanke om smitte, sker melding med navns nævnelse til stedlige Gesundheitsamt. Det er den behandlende læge, som foretager meldingen. Gesundheitsamt foretager i hvert enkelt tilfælde en risikovurdering og kommer herefter med anbefalinger til beskyttelse af omgivelserne, herunder også berørte daginstitutioner.

Indbetalinger:

Materialepenge til Skoleforeningen betales for hvert barn 1 gang årligt inden d. 1.10. Beløbet er 25 € pr. elev på 1.-4. klassetrin + 10€ aktivitetskasse, ialt 35 €.

Materialepenge er 30 €  pr. elev på 5.-6. klassetrin + 10 € aktivitetskasse,ialt 40 €. 

Beløbet bedes indbetalt på skolens konto: DE59 2152 0100 1000 2758 71 inden d. 05.10.2018

Aktivitetspenge bruges til fx teaterbesøg, klassens dag, besøg i friluftsbad m.m.

 

Forældrekasse:  beløb man selv skønner, se konto nr. under Skolen - Samarbejdsrådet