K - L - M - N -O

Klasselærer. Legetøj. Legepatrulje. Lus. Læsebånd. Mobil. Morgensang.

Xogbolle

Klasselærer

Hver klasse har en klasselærer, som er bindeled mellem skole og hjem. Kontakt klasselærer, hvis I har vigitge informationer eller spørgsmål omkring jeres barn.

Legetøj

Som grundregel er det en god ide at lade legetøj blive hjemme. Legetøj egnet til fælles leg i skolegården kan dog medbringes.

Legepatrulje

Skolen har en legepatrulje i perioder af skoleåret. De ældste elever står for aktiviteter i bestemte frikvarterer hver uge. Legepaltruljen sætter gang i lege og er meget populær, både blandt store og små.

Lus

Hvis en elev får lus, gives der besked til skolen. Skolen giver derefter besked til hjemmene. Er der tvivl vedr. behandlingsmuligheder, er Sundhedstjenesten meget behjælpelig. Se Sundhedstjenestens folder med vigtige informationer om lus: klik her

Læsebånd

Vi har fast læsebånd på skolen hver dag. Vi læser 20 min efter det store frikvarter i alle klasser. Eleverne må gerne medbringe en almindelig størrelse pude til at sidde bekvemt på. I sommerhalvåret har vi motionsbånd hver tirsdag og torsdag og læsebånd de øvrige dage.

Mobiltelefon - Smartwatches

Mobiltelefon må medbringes, men skal være slukket i skoletiden. Vi henstiller til gæster, at fællesrummet og gangene er mobilfrie zoner.

De såkaldte smartwatches skal være indstillet på "Schulmodus" i skoletiden.

Morgensang

Alle elever og lærere synger morgensang i fællesrummet hver dag i starten af 2.time, og der gives korte aktuelle beskeder om dagen, ugen eller evt gæster på skolen.  Vi synger den samme sang mandag og tirsdag, en anden sang onsdag og torsdag, og om fredagen synger vi udenad. Når der er fødselsdag, synger vi også fødselsdagssang for fødselsdagsbarnet og giver et fælles hurra.