P - R - S - T - U

Skoleven. Spisepause. Trafik.

Madpakke

Skoleven

Elever i 1. klasse har fast en skoleven fra en af de ældste klasser. Skolevenskabet er til gensidig gavn, og de to skolevenner står sammen til morgensang. Når man lige er startet i skole, er der mange nye ting, og en skoleven kan hjælpe med at lære skolen og skolehverdagen at kende, så man kan falde godt til rette på skolen og føle sig tryg. Skolevennen er også god at lege med eller få støtte af i skolegården.

Spisepause

Hver klasse har fælles spisepause efter 3 time, fra kl 9.55-10. I de yngste klasser evt længere efter behov. Alle vasker hænder inden spisning. Madpakker kan lægges i køleskabet i køkkenet. Indholdet i madpakke og drikkedunk skal være sundt og give god næring til hele skoledagen.

Trafik

Trafikken omkring skolen er tæt om morgenen lige før skolestart, og vi henstiller til, at elever så vidt muligt går, cykler eller bliver kørt i skole i god tid. Forældre benytter parkeringspladsen og holdepladserne ved Wikingehalle, da skolen, børnhaven og vuggestuen kun råder over meget få parkeringspladser beregnet til  leverandører, ansatte og skolens gæster i forbindelse med arbejde på institutionerne. Tilkørselen ved skuret/skolegården skal holdes fri for biler, og der må ikke parkeres omkring den.