Fællesevaluering

Alle skoler gennemfører test i følge Skoleforeningens fællesevaluering.

Fællesevaluering

Læs om Skoleforeningens standardiserede test i hovedfagene dansk, tysk, matematik og engelsk på udvalgte klassetrin, tryk her

Skoleforeningen afholder formøder og evalueringsmøder for lærere i forbindelse med de forskellige test. Det er den enkelte faglærer, der står for gennemførelsen af testen. 
Resultaterne kan fås ved faglæreren eller skoleinspektøren efter evalueringsmøderne.