Motionsbånd

I sommerhalvåret har vi motionsbånd 2 gange hver uge og læsebånd 3 gange.

I sommerhalvåret er vi ude og bevæger os til motionsbånd. 5.og 6. klasse har hjulpet med planlægning, og nogle gange står klassen for de forskellige aktiviteter og for at gennemføre forløbet. 

Nogle gange indgår der andre fag i motionsbånd, fx opgaver med centicubes og matamatik.